Dutch |English nl | en
Ruimtelijke meettechnieken & monitoring Ruimtelijke meettechnieken

Specialist in ruimtelijk meten en monitoring

Exacte ruimtelijke informatie in de hoogst denkbare nauwkeurigheid is essentieel voor veel projecten. Of het nu gaat om het minimaliseren van omgevingshinder bij bouwwerkzaamheden, het geografisch in kaart brengen van gebieden of het in beeld brengen van de as-is-situatie van objecten. Van bruggen en gebouwen tot offshore platforms en schepen. De toepassingsgebieden van ruimtelijk meten en monitoring zijn eindeloos. Iv is breed inzetbaar voor diensten zoals 3D-laserscannen, metingen (geotechnisch, deformatie, trilling en geluid), bouwbegeleiding, boringen, boven- en ondergrondse monitoring en geografische informatiesystemen (GIS). Een bijzonder asset is onze zelfontwikkelde 3D-scanauto, waarmee we wegen, (bedrijven)terreinen en woonwijken uiterst nauwkeurig en volledig in kaart kunnen brengen, zonder verkeershinder.

Meten aan constructies

Constructies zijn tijdens de bouw en de verdere life cycle onderhevig aan diverse invloeden. Door metingen aan constructies te verrichten kunnen hieruit voortvloeiende onzekerheden worden weggenomen en kunnen eigenschappen van constructies (zoals spanning, druk, verplaatsing, vervorming en versnelling) goed worden bepaald. In combinatie met andere inspecties kan ook worden vastgesteld wat de exacte levensduur van een constructie is. Iv hanteert een integrale aanpak, waarbij onze specialisten op het gebied van ruimtelijk meten, constructeurs en instandhoudingsadviseurs nauw samenwerken. Zo kunnen we in combinatie met andere inspecties ook vaststellen wat de exacte levensduur van constructies is en adviseren we over te nemen maatregelen en onderhoudsplannen.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Petro denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail. 
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.