Dutch |English nl | en
Veiligheid & bedrijfszekerheid Veiligheid & Bedrijfszekerheid

Falen is geen optie

Storingen en niet-beschikbaarheid van kunstwerken leiden in veel gevallen tot zeer hoge (maatschappelijke) kosten of onveilige situaties en moeten vanzelfsprekend tot een minimum worden beperkt. Iv ondersteunt opdrachtgevers bij het invullen van de steeds hogere eisen aan systemen in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS). Onze integrale benadering en ruime ervaring met een groot aantal technieken en methoden (zoals FMECA, HAZOP, LCCA en foutenboomanalyse) zorgen ervoor dat een optimum wordt bereikt in (levensduur)kosten, prestaties en risico’s. Hiermee ondersteunen we zowel in de haalbaarheidsstudie, het ontwerp en de uitvoering als in de beheer- en onderhoudsfase om samen met u tot een optimum in (levensduur)kosten, prestaties en risico's te komen.

RAMS-analyse via Systems Engineering

RAMS-prestaties staan zelden op zichzelf. Het uitvallen, of uit bedrijf nemen, van één of meer onderdelen zal in veel gevallen van invloed zijn op de functies van het systeem als geheel. Iv benadert een RAMS-analyse dan ook altijd via Systems Engineering en borgt daarmee de integraliteit van de vaak vele functies en disciplines binnen het netwerken en systemen. Het optimaliseren van RAMS-prestaties is bovendien een continu proces dat blijvende aandacht vereist. We beschikken niet alleen over ervaren risicoanalisten en systems engineers, maar ook over inspecteurs, toezichthouders en toetsers om invulling te geven aan de monitoring en verwerking van de RAMS-prestaties in de praktijk.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Arno denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.