Dutch |English nl | en
Hoe je biobased processen succesvol opschaalt naar een full-scale fabriek Iv-Industrie

Een nieuw speelveld

Biobased economie belooft nieuwe waardenketens, voorsprong op de concurrent, maar ook een nieuw speelveld. Het opschalen van biobased processen en toepassingen vanuit een proeffabriek naar een fullscale fabriek kent specifieke uitdagingen. Hoe doorloop je zo’n proces succesvol? Ruud Verheul, senior projectmanager bij Iv-Industrie, coacht innovatieprocessen die tot een businesscase moeten leiden. Door een heldere werkwijze worden innovaties vanuit R&D naar engineeringsniveau doorontwikkeld, om zo tot de juiste schaalgrootte te komen.
 
Bij biobased moeten nieuwe processen en toepassingen worden geëngineerd, waarbij het lastig is om vanuit een proeffabriek door te schalen naar een fullscale fabriek. Bij opschalen ontstaan andere, vaak fysische vraagstukken, waarbij biobased specifieke knelpunten kent, omdat gewerkt wordt met biomassa waarvan de samenstelling varieert.

Van wetenschappelijke benadering naar pragmatische engineering

Iv-Industrie daagt de proceseigenaar tijdens de conceptuele engineeringactiviteiten uit om de wetenschappelijke benadering door te ontwikkelen naar pragmatische engineering. In deze fase wordt de technologie, die op laboratoriumschaal of in een pilot plant is ontwikkeld, vastgelegd in processchema’s en een basis of design dat wordt geoptimaliseerd ten aanzien van de gewenste productiecapaciteit.
 
Het is belangrijk om altijd te starten met het kennisnemen van de technologie. Iv-Industrie doet dit aan de hand van de pre-engineeringsdocumentatie en door vragen te stellen aan het projectteam van de opdrachtgever. Daarna wordt het concept procesontwerp vastgelegd met een Basis of Process Design (BoPD), massa en energiebalans, PFD en P&ID’s. Een beknopte procesomschrijving is onderdeel van het BoPD. Deze documenten worden gemaakt in nauwe samenwerking met de proceseigenaar. De fase wordt afgesloten met een review van het procesontwerp, waarna het concept van het procesontwerp wordt bevroren. De werkzaamheden voor het concept procesontwerp vinden gedeeltelijk op locatie bij de opdrachtgever plaats.

Wat als je niet meer verder komt?

Een van de grootste uitdagingen is het vertalen van de procestechnologie die op laboratorium of pilotschaal is ontwikkeld, naar concrete engineeringsdocumenten. Het kan gebeuren dat het team een goede stap heeft gezet, maar dan niet meer verder komt. Dan wordt er over het algemeen een andere pragmatische procesingenieur bij betrokken, die de focus verlegt van technologie naar realisatie. Omdat de ervaring leert dat het conceptuele procesontwerp na de eerste design freeze nog optimalisatie behoeft, wordt tijdens het conceptontwerp van de overige disciplines het procesontwerp doorontwikkeld.
 
Op het eind van het conceptontwerp vinden een design review, veiligheidsstudie en value engineering plaats. Tijdens deze sessies wordt het doorontwikkelde procesontwerp gecombineerd met het conceptontwerp van de overige disciplines en wordt het complete ontwerp geoptimaliseerd voor de business case. Het resultaat van deze sessies wordt verwerkt, waarna het definitieve conceptontwerp wordt bevroren. Het conceptontwerp dat op deze manier is ontwikkeld, is een volwassen basis voor het basisontwerp.

Focus houden op wat echt noodzakelijk is

Een project bestaat uit relatief kleine, stapsgewijze opdrachten met tussenpozen. Innovatie is een speelveld waar techniek slechts een van de aspecten is naast marktontwikkeling, certificering, regelgeving, operationeel, en ga zo maar door. Al die aspecten moeten tegelijk ontwikkeld worden. Belangrijk is om de focus te houden op wat echt noodzakelijk is om de volgende stap te zetten: wat hebben de beslissers, stakeholders en of betrokkenen aan informatie nodig. Omdat geld schaars is, wordt verwacht de uren optimaal te besteden. Belangrijk is het om ook de investeringen laag te houden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van co-siting of door deels gebruik te maken van bestaande productie-installaties. Soms is het ook mogelijk om een installatie te bouwen waar de nieuwe producten op gemaakt kunnen worden, maar die ook geschikt gemaakt is om bestaande producten te produceren. Dus uitbreiding van bestaande capaciteit en tevens de mogelijkheden creëren voor nieuwe productie.
 
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Ruud denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Neem contact op via 088 943 3700 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!