Dutch |English nl | en

Civiele kunstwerken

Bewezen track record in civiele kunstwerken

Van gemeentelijke bruggen tot kademuren, sluizen en stuwen: Iv-Infra heeft specialistische kennis van betonnen, stalen en beweegbare constructies en levert integrale diensten voor het ontwerpen, realiseren, renoveren en de instandhouding van droge en natte kunstwerken van iedere omvang en complexiteit. Onze aanpak, waarbij diverse technische disciplines samenwerken binnen RAMS-analyses, resulteert in ontwerpen die voldoen aan de opgelegde prestatie-eisen. Onze specifieke kennis voor het vaststellen van (toekomstige) belastingen en bepaling van de impact op de constructie en omgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Snel en (kosten)efficiƫnt het maximale uit een brug halen

Naar verwachting moeten de komende jaren miljarden worden uitgegeven aan de vervanging van oude bruggen. Is dit echt noodzakelijk? Welke belasting kunnen bruggen werkelijk nog aan? Door een tekort aan gegevens is de belastbaarheid veelal onbekend en slecht te bepalen. Herberekeningen worden vaak gebaseerd op conservatieve aannames en leveren niet de maximale belastbaarheid. Onderzoek op locatie kan uitkomst bieden maar is kostbaar, veroorzaakt omgevingshinder en levert beperkte reductie in kennisonzekerheid. Hoe maak je als gemeente de juiste keuzes ten aanzien van vervanging of renovatie? Iv-Infra helpt om zo kosteneffectief mogelijk grip te krijgen op de constructieve veiligheid van het areaal. We maken hierbij zorgvuldige afwegingen tussen berekeningen, onderzoek en proefbelasten. Proefbelasten is een kosteneffectieve wijze om het maximale uit de constructie te halen door in de praktijk te bepalen hoeveel belasting er op een brug kan worden aangebracht.s.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.