Dutch |English nl | en

Klimaatadaptatie

Gemeenten klimaat- en toekomstbestendig inrichten

Toenemende wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen maken onze dorpen en steden kwetsbaar. Gemeenten staan voor de uitdaging om de kwetsbaarheden in kaart te brengen en deze op een duurzame en toekomstbestendige manier aan te pakken. Maar wat is per knelpunt de meest (kosten)efficiënte oplossing voor de korte, middellange én lange termijn? Wat is de juiste balans tussen maatregelen op wijk-, straat- én woningniveau?

Iv-Infra helpt gemeenten bij het in kaart brengen en aanpakken van de knelpunten. We hebben alle kennis in huis om een integrale aanpak te waarborgen; van weginfra, stedelijk water en riolering, mobiliteit, watersystemen en geotechniek tot groeninrichting. Hierdoor kunnen we de verschillende functies van de openbare ruimte slim combineren, waarbij we zowel de afkoppel- als meekoppelkansen benutten.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.