Dutch |English nl | en

Openbaar vervoer

Optimaliseren van OV-netwerken binnen beperkte ruimte

Hoe meer mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer hoe minder verkeersdrukte, hoe beter de luchtkwaliteit en hoe lager de (geluids)overlast is. De inrichting van het OV-netwerk is een belangrijke factor in de keuze voor openbaar vervoer of eigen vervoer. Iv-Infra helpt gemeenten bij het optimaliseren van het OV-netwerk, zodat deze beter aansluit op de (groeiende) vervoerscapaciteit, en ontzorgt gemeenten ook met de raakvlakken bij stationrevitalisatie en andere ProRail-gerelateerde projecten.

We hebben specialistische kennis van alle relevante disciplines en adviseren vanaf de verkenningsfase tot de ontwerpfase, het bestek en de uitvoering. Ook kunnen we het projectmanagement en omgevingsmanagement verzorgen. We ontwerpen busbanen, bushaltes, busstations, verkeersinstallaties, kruisingen en knooppunten, en kunnen ontwerpen voorafgaand aan de uitvoering simuleren en toetsen op capaciteit en verkeersveiligheid.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.