Dutch |English nl | en

Integrale gebiedsontwikkeling

Duurzaam gebruik van bestaande gebieden

Nederland verandert. De wensen en behoeften van inwoners veranderen. Gebieden worden integraal heringericht of gerevitaliseerd om in te spelen op deze veranderingen. Hierbij moeten weloverwogen ontwerpkeuzes worden gemaakt, waarbij alle belangen, innovaties en andere ontwikkelingen worden meegewogen. Dit begint met een zorgvuldige omgang met de stakeholders en projectrisico’s.

Iv kan gemeenten volledig ontzorgen en kan alle technische vraagstukken oppakken die bij een integrale herinrichting of gebiedsrevitalisatie voorkomen. Met een integrale aanpak, specialistische technische kennis en kennis van de nieuwste ontwikkelingen zoals smart mobility, helpen wij gemeenten bij het duurzaam en toekomstbestendig inrichten van gebieden, zodat een prettig leefklimaat wordt gerealiseerd dat mensen en bedrijven aantrekt en de lokale economie stimuleert.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.